Resultatrapport

Ha all data du behöver på ett ställe. Använd den.

Identitet_10

Visualisera

Siffror är inte viktigt. Det är vad de berättar för dig som är viktigt.

Låt oss förvandla dina siffror till en presentation som varje dag bäst berättar om hur ditt företag utvecklas så du kan ta rätt beslut. Vi hjälper dig välja ut rätt information som du har nytta av, varken mer eller mindre, och som du kan bygga vidare på. Över tid kan du sedan lägga till mer information när det behövs. Dina behov styr.

Koppla

Få med alla dina digitala källor. Och de som inte är digitala.

Har din kampanj interaktion kan det samlas i rapporten. Vi hjälper dig med hur du får med alla aktiviteter, även de som inte är digitala.

trafikskolor_koppla_rapport
Identitet_12

Agera

När du har alla fakta kan du agera och vara kreativ.

Med rätt information samlad på ett lättgreppbart sätt ser du vad som går enligt plan, vad du ska satsa mer på och vad du ska satsa mindre på. Du kan också informera och involvera andra, så du kan lägga din tid på det du känner är viktigast. En bra plan bygger på en bra grund. Din data är det bästa av fundament för din verksamhet.

Våra rapporter

Välj den rapport du behöver nu, låt den växa tillsammans med dig.

Rapport 1.0

Välj vilka data du vill ha med från vår grundmall anpassad för trafikskolor. Vi kopplar rapporten mot din webbplats och samlar informationen lättöverskådligt.

Exempel på källor du kan samla från

Från din webbplats

Från webbplatsen kan du samla allt som händer, vilka sidor som besöks, och vad dina besökare gör. Går datan att få ut, kan vi samla den i rapporten.

Rapport 2.0

Vi anpassar din rapports innehåll efter alla de kanaler du använder idag. Du får också strategiskt stöd av Identitets experter (värde 4800:-) i exempelvis vilken data du bör mäta och vilka målsättningar du bör mäta mot. Vi går igenom med dig så du förstår och kan använda rapporten fullt ut.

Exempel på källor du kan samla från

Från din webbplats

Från webbplatsen kan du samla allt som händer, vilka sidor som besöks, och vad dina besökare gör. Går datan att få ut, kan vi samla den i rapporten.

Kampanjer

Data från kampanjer via e-post, utomhuskampanjer och sociala medier

Sociala medier

Data från inlägg eller annonser på Facebook och Instagram eller någon annan kanal du använder är inga problem att få med.

Google Ads, all annonsering

Samla information från all din annonsering, tydligt och jämförbart med allt annat.

Sökord

Få full koll på vilka sökord du syns på, hur du rankar på Google med de sökorden (ligger du etta?), hur många som besöker din webbplats per sökord, vilken sida de besöker och hur många som klickar. Ska du satsa mer på något ord? Eller är det något ord som du inte syns på och som du vill börja synas på? Det här är din karta.

KLAR FÖR START? SÅ GÅR DET TILL