4 stora fördelar med en chatbot

Under pandemiåren har rollen som trafikskolans receptionist, själva hjärtat i verksamheten, kommit att förändras. Många av de uppgifter som tidigare hanterades i skolans lokaler behöver nu kunna hanteras på distans. I vissa fall har mobilen blivit ett viktigare verktyg men vi möter också många skolor som önskar andra kontaktvägar framöver och då är chatbots ett hett ämne. Vår webbredaktör Sara berättar här om de många fördelarna med en chatbot.

Vad är en chatbot?
En chatbot är en programvara som är designad för att simulera en mänsklig konversation och som med stöd av AI (Artificiell intelligens) kan kommunicera med dina webbesökare och svara på frågor. Med en bra chatbot kan du effektivisera din kommunikation och ta hand om de vanligaste frågorna på ett helt automatiserat sätt.

Fördelar med en chatbot

Ökad tillgänglighet
En chatbot jobbar dygnet runt och svarar omedelbart. Dina webbesökare slipper leta runt på siten eller långa väntetider i telefonkö. Istället kan de själva välja när det passar att få hjälp av chatboten som har svaren redo.

Förbättrad kundnöjdhet
Webbesökarna får direkta svar på frågor och funderingar och kan ledas vidare mot ett köp, vilket gör att hanteringen snabbas upp betydligt samtidigt som du förbättrar din kundnöjdhet.

Tidsbesparande
Många av frågorna från dina kunder är exakt likadana och den typen av rutinmässiga frågor tar chatboten hand om utan minsta irritation. Dessutom kan en chatbot hantera ett obegränsat antal webbesökare samtidigt, eftersom den inte är beroende av att en människa sitter och hanterar en åt gången.

Ökad arbetsglädje
När chatboten svarar på de många rutinmässiga frågorna frigörs det mer tid för receptionisten att ta hand om mer komplexa frågor och försäljningsmöjligheter vilket i sin tur ökar arbetsglädjen.

Sammanfattningsvis har chatbots en mängd fördelar. De kan bland annat göra ditt företag mer tillgängligt, frigöra mer tid och höja produktiviteten samtidigt som de hela tiden jobbar på att öka kundnöjdheten.

Finns det några nackdelar? Eftersom chatbots inte är mänskliga förstår de inte känslor och kan inte läsa av webbesökarnas sinnesstämning. Därför är det en bra idé att chatboten kan erbjuda en möjlighet att få prata med en riktig person.

En chatbot svarar dessutom bara på frågor de har programmerats med och svaren kan ibland låta mekaniska. Hur kan man då få en chatbot att kännas mänsklig och som ett gott alternativ till elevens första kontakt med skolan? Här har vi hittat en bra lösning som vi särskilt anpassat för trafikskolors verksamhet. Vi pratar gärna vidare med dig om detta.

Välkommen att kontakta oss!

Boka in ett möte med Daniel här.

Posted in ,