Vi vill se Sveriges trafikskolor i digital framkant

Sverige har världens absolut bästa trafikutbildningar. Vi – i samarbete med STR – vill att det ska märkas även där människor befinner sig varje dag – på internet. 98% av svenskarna har internet hemma, 100% av dem mellan 12–25 år är online. (Till och med vart fjärde spädbarn (!) använder internet.) Det är en självklar del av livet. Och kraven på att man ska få en bra upplevelse online, vilket nästan alltid är första kontakten, ökar och är redan självklart för dem som växt upp med det. Liksom kraven på att kunna få svar, utvärdera, planera och genomföra så stor del av sina ärenden som möjligt för att inte söka sig vidare.

Identitet har i samarbete med STR utvecklat skräddarsydda webb­platser för trafikskolor

En webbplats är inte nödvändigtvis allt i en digital satsning, men det är navet kring vad allt annat cirkulerar kring. Ett dåligt nav blir ett mycket besvärligt hinder. När vi tittat på trafikskolornas utmaningar, risker och möjligheter digitalt har vi sett fyra områden som gör den stora skillnaden om en webbplats ska bli riktigt bra:

Det visuella och användbarheten är viktigt. Det ska vara enkelt för besökare att hitta det de söker och vad de vill göra på webbplatsen, och det ska väcka rätt känslor kring vilka fördelarna med trafikskolan är. Varför ska jag välja att lägga mina pengar hos dem?

Varje webbplats ska kunna anpassas till hur varje trafikskola vill uppfattas.

mockup_lång_mall1

Lösningen

Identitets lösning är byggd för att vara det bästa möjliga utifrån de här premisserna. Tekniskt i absolut framkant – exempelvis uppdateras tekniken helt automatiskt i en speglad kopia av varje webbplats innan den omärkligt och felfritt görs publik.

Användarvänligt via världens bästa (i vårt tycke) drag och släpp-teknik vilket gör arbetet, ja, helt enkelt roligt. Utvecklingsmässigt via WordPress som är det överlägset största systemet för webbplatser och dit all ny teknik och nya integreringsmöjligheter kommer först.

Dessutom med oss bakom alltihop som har ett holistiskt perspektiv på marknadsföring och på hur webbplatsen ska passa in i hela den digitala resan. Självklart är kopplingen till STRs tjänster för webbhandel att vara en integrerad del av webbplatsen.

Kostnaden

För ett enskilt företag hade den här professionella lösningen utan vidare kunnat kosta från 30 000 och uppåt i startkostnad, och därefter upp till 4 000 per månad för den bakomliggande tekniken. Till det kommer att själv bedöma och hantera behovet av uppdateringar av användar­upplevelsen och säkerheten efter att webbplatsen är på plats.

Vi har noga tänkt igenom var kostnaderna måste ligga och var de inte bör ligga (exempelvis är WordPress kostnadsfritt, men systemen för säkerhet och uppdatering som ingår i vår lösning kostsamma).

Via samarbetet med STR är lösningen för medlemmar prissatt till 650:-/månad, och med en startkostnad på 1 650:-. Identitet hanterar då allt kring webbplatsen både inför och löpande över tid och man får helt fri support via chat och mail första månaden.

Det enda som tillkommer är en kostnad – eller en egen arbetsinsats om man vill göra det själv – för att flytta allt material från den gamla webbplatsen till den nya. Den flytten måste göras manuellt, och vi bedömer att det tar ungefär en halvtimme i snitt per sida på webbplatsen man vill flytta.

Support och instruktioner

Här erbjuder vi flera delar.

  1. Identitet kommer erbjuda kostnadsfria webinarier kring hur man arbetar med sin nya webbplats så smart som möjligt.
  2. Vi på Identitet kommer också framöver vilja besöka respektive region för att ge föreläsningar om ovanstående och hur man ska tänka kring sin webbplats och markandsföring.
  3. Identitet arbetar löpande med innehållet i vår FAQ och annat material för stöd och information kring hur man arbetar med sin webbplats.
  4. Dessutom kommer man mellan vissa tider kunna skicka frågor till vår chat på trafikskolor.identitet.se för att få svar på enkla frågor, eller boka telefonsupport (vilket kommer ha ett subventionerat pris).

Andra tjänster

  • Hjälp med att helt eller delvis flytta innehållet på sin webbplats. Grundpriset är 400:- per enskild sida man vill flytta från webbplatsen. Man kan också välja att göra vissa delar själv och låta oss exempelvis bygga upp menyer och sidstrukturer.
  • En skräddarsydd rapport som samlar resultatet av alla aktiviteter man gör på en överskådlig plats så man kan styra sina insatser på ett enklare sätt.
  • Produkter som stödsystem som kan integreras med webbplatsen för att hantera, automatisera, lagra, agera och följa upp all ingående marknadskommunikation oavsett om kommunikationen sker via e-post, chat eller telefon.
  • Tjänster för utveckling av positionen och profileringen på marknaden.
  • Föreläsningar och webbinarier kring marknadsföring, trender, best practice, tips och tricks etc. Från strategiskt till ytterst konkret, helt anpassat efter vad trafikskolorna efterfrågar.
  • Tjänster för koncept vad gäller allt visuellt – bilder, film, illustrationer, färger, logotyp etc, kommunikationen i texter på webbplats och sociala kanaler, rådgivning kring strategi och taktik för en effektiv marknadsföring, sökmotoroptimering och redaktionell uppbyggnad av innehåll för att attrahera fler elever – brett eller mot utvalda utbildningar.Och mycket mer. Fråga oss gärna om du har några särskilda behov.

Det finns väldigt mycket vi kan göra för de som vill ta steget vidare. För vi vill av hela vårt hjärta se Sveriges trafikskolor i digital framkant inom några år, som en förebild för andra länder och andra branscher.

Magnus Teander
VD och strateg
Identitet Kommunikation AB